Tin cậy

BCA mobile

tjinhasan
44.69MB
Tải về
Tải về 250k - 500k
Phiên bản 2.2.0 2 tuần trước

Mô tả của BCA mobile

Bank on the go with BCA mobile app. Conduct non-cash transactions using BCA mobile banking (m-BCA) and BCA internet banking (KlikBCA Smartphone) whenever, wherever.

m-BCA Benefits
1. No SIM card changes
m-BCA transactions are available through all GSM operators, including Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Axis, and Three
2. Low transactions cost
Reduce unnecessary cost using GPRS/EDGE/3G/WIFI internet connection
3. Payment Data Storage
m-BCA’s storage feature enables you to conduct repeat transactions without having to input the data all over again
4. Transfer Data
m-BCA saves your transfer activities--whether you’re sending funds between BCA accounts or to other banks—to a list for a time-saving and reliable banking experience
5. Practical and Easy to Use
Recipient company or banking code is not required for payment and transfer transactions.

For BCA mobile users with Android OS and iOS, can enjoy the latest services as follows:
1. Block BCA ATM Card or BCA Credit Card facility through m-Admin menu
2. BCA Credit Card Activation feature through menu m-Admin → Credit Card Activation
3. BCA Credit Card PIN Make / change facility via m-Admin menu → Create / Change PIN.
4. Cardless Transaction feature through Setor Tarik menu → Cash withdrawal and cash deposit.
5. Transfer without hassle through QR menu → Send or receive money using QR
For the time being, Cardless Transactions can be made at these following ATMs (www.bca.co.id/ATMtanpakartu)

KlikBCA
Easy to access KlikBCA smartphone version smartphone https://m.klikbca.com with just one click

Info BCA
Link to our corporate website https://www.bca.co.id/id/Individu/Produk/E-Banking/Info-BCA

Buka Rekening Baru
Now you can open bank account anywhere just with your mobile phone. What you need to do to get your bank account is only by providing e-KTP, completing the form, and doing video call with our Customer Service Officer through BCA mobile application. After you done, you’ll get the success notification of your opening account; you might need to directly activate your mobile banking service (by creating PIN number for transaction) and deposit money to your account. Then you are ready to do any transaction with your BCA mobile application (m-BCA menu). You will also get KlikBCA account the day after you succeed creating your mobile banking PIN via email.

Info Saldo Flazz
Easy to check balance as well as the latest 10 transaction information from Flazz card, on Android smartphone equipped with Near Field Communication (NFC) feature.

For further assistant, call halo bca at 1500888 via cellular phone

Enjoy using the BCA mobile.
Ngân hàng đang di chuyển với ứng dụng di động BCA. Thực hiện các giao dịch không dùng tiền mặt sử dụng ngân hàng di động BCA (m-BCA) và ngân hàng internet BCA (Điện thoại thông minh KlikBCA) mọi lúc, mọi nơi.

lợi ích m-BCA
1. Không thay đổi thẻ SIM
Giao dịch m-BCA có sẵn thông qua tất cả các nhà khai thác GSM, bao gồm Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Trục và Ba
2. Chi phí giao dịch thấp
Giảm chi phí không cần thiết bằng kết nối internet GPRS / EDGE / 3G / WIFI
3. Lưu trữ dữ liệu thanh toán
Tính năng lưu trữ m-BCA, cho phép bạn thực hiện các giao dịch lặp lại mà không phải nhập lại dữ liệu
4. Truyền dữ liệu
m-BCA lưu các hoạt động chuyển khoản của bạn - cho dù bạn có gửi tiền giữa các tài khoản BCA hoặc tới các ngân hàng khác hay không vào danh sách để có trải nghiệm ngân hàng đáng tin cậy và tiết kiệm thời gian
5. Thực tế và dễ sử dụng
Công ty người nhận hoặc mã ngân hàng không bắt buộc để thanh toán và chuyển giao dịch.

Đối với người dùng di động BCA có HĐH Android và iOS, có thể tận hưởng các dịch vụ mới nhất như sau:
1. Chặn thẻ ATM BCA hoặc thẻ tín dụng BCA thông qua menu m-Admin
2. Tính năng Kích hoạt Thẻ Tín dụng BCA thông qua menu m-Admin → Kích hoạt Thẻ Tín dụng
3. PIN Thẻ tín dụng BCA Tạo / thay đổi cơ sở thông qua menu m-Admin → Tạo / Thay đổi mã PIN.
4. Tính năng Giao dịch không cần thẻ thông qua menu Setor Tarik → Rút tiền mặt và gửi tiền mặt.
5. Chuyển mà không gặp rắc rối thông qua menu QR → Gửi hoặc nhận tiền bằng cách sử dụng QR
Hiện tại, Giao dịch không cần thẻ có thể được thực hiện tại các máy ATM sau (www.bca.co.id/ATMtanpakartu)

KlikBCA
Dễ dàng truy cập điện thoại thông minh phiên bản điện thoại thông minh KlikBCA https://m.klikbca.com chỉ bằng một cú nhấp chuột

Thông tin BCA
Liên kết đến trang web công ty của chúng tôi https://www.bca.co.id/id/Individu/Produk/E-Banking/Info-BCA

Buka Rekening Baru
Bây giờ bạn có thể mở tài khoản ngân hàng ở bất cứ đâu chỉ với điện thoại di động của bạn. Những gì bạn cần làm để có được tài khoản ngân hàng của mình chỉ bằng cách cung cấp e-KTP, hoàn thành biểu mẫu và thực hiện cuộc gọi video với Nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi thông qua ứng dụng di động BCA. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ nhận được thông báo thành công về tài khoản mở của mình; bạn có thể cần kích hoạt trực tiếp dịch vụ ngân hàng di động của mình (bằng cách tạo số PIN để giao dịch) và gửi tiền vào tài khoản của bạn. Sau đó, bạn đã sẵn sàng thực hiện bất kỳ giao dịch nào với ứng dụng di động BCA của mình (menu m-BCA). Bạn cũng sẽ nhận được tài khoản KlikBCA vào ngày sau khi bạn tạo thành công mã PIN ngân hàng di động của mình qua email.

Thông tin Saldo Flazz
Dễ dàng kiểm tra số dư cũng như 10 thông tin giao dịch mới nhất từ ​​thẻ Flazz, trên điện thoại thông minh Android được trang bị tính năng Giao tiếp trường gần (NFC).

Để được trợ lý thêm, hãy gọi halo bca theo số 1500888 qua điện thoại di động

Thích sử dụng điện thoại di động BCA.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho BCA mobile

4.06
16
5
10
4
1
3
3
2
0
1
2

Đánh giá BCA mobile

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên BCA mobile, hãy là người đầu tiên!

Cờ BCA mobile

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng tjinhasan
Cửa hàng tjinhasan 3.67k 868.64k

Thông tin APK về BCA mobile

Phiên bản APK 2.2.0
Khả năng tương thích Android 4.4+ (KitKat)
Lập trình viên Zürcher Kantonalbank


Tải về BCA mobile APK
Tải về